Д-р Леонид Николаев

Д-р Леонид Николаев е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет - гр.София. Член на Български зъболекарски съюз /БЗС/,  Членува в International Team of Implantology. Д-р Николаев е специалист в сферата на денталната имплантология и естетични реставрации. След дипломирането си посещава редица специализирани имплантологични курсове и семинари във водещи центрове за следдипломно обучение :

  • Prof. Pauolo Malo – Lisabon, Portugal ;
  • Dr. Marco Tallarico – Rome, Italy;
  • Dr. Mauro Fradeani и Dr. Stefano Gori – Pesaro, Italy;
  • Prof. Nitzan Bichacho Tel Aviv, Israel и др.

Д-р Николаев е член на Европейската асоциация по дентална имплантология, сертифициран имплантолог в областта на Guided Implant Surgery, Tissue and Bone Grafting materials and techniques, сертифициран член на една от най-големите имплантологични групи Smart Bone Builders.
Членува в БЗС, Еuropean Association For Osseointegration и European Prosthodontic Association .
Владее английски и руски език.
Управител и собственик на Дентално студио д-р Леонид Николаев .
Телефон за директна връзка с д-р Николаев 0879 111 425.

Д-р Даниел Бачийски

Д-р Даниел Бачийски е лекар по дентална медицина, получил медицинското си образование в Медицински Университет София. Работата му е специализирана в областта на  терапевтична стоматология и пародонтология. Допълнителни умения в сферата развива чрез участието си в редица специализирани “ hands on “ курсове и семинари на водещи лектори от България и чужбина.
2021г. посещава специализиран курс за микроскопски асистирана ендодонтия при Dr. Tom Schloss в Нюрнберг, Германия .
Членува в БЗС, European Paediatric Association (EPA/UNEPSA) и European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).
Владее английски.

Телефон за директна връзка с д-р Бачийски 0883 488 344.

Д-р Георги Георгиев

Д-р Георги Георгиев е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет - гр.София. Член на Български зъболекарски съюз /БЗС/. Д-р Георгиев тясно се специализира в областта протетичната дентална медицина.
Телефон за директна връзка с д-р Георгиев 0898 627 712.

Производители на зъбни импланти

Ще разкрием тайната: „ Докторите също искат да знаят кои импланти са най - добрите :) “ От една страна – всички съвременни зъбни импланти са изработени на един и същ принцип – 99% са титаниеви и 1% циркониеви, винтови, имитиращи корена на зъба. Конструкционно са многочастови състоят се от тяло (имплант) и надвенечна част – абатмънт (надстройка)

Автор на статията: Д-р Леонид Николаев

Д-р Леонид Николаев е дипломиран магистър по дентална медицина към Факултет по дентална медицина на Медицински Университет - гр.София. Член на Български зъболекарски съюз /БЗС/,  Членува в International Team of Implantology. Д-р Николаев има завършени множество следдипломни квалификационни курсове и тясно се специализира в областта на хирургията и имплантологията.